Meddelelse om stedet

Video Guard Denmark ApS
c/o Addsecure
Tagholm 2
9400 Nørresundby
CVR: 4069961

Contact
Michael Jørgensen

mj@videoguard24.dk
Mobil: 42831899
Hovednummer: 71990262

Represented by:
Jörn Windler

Contact
Phone: +49 (0) 4950 / 8062-0
Telefax: +49 (0) 4950 / 8062-0
E-mail: info@videoguard24.de

EU dispute resolution

The European Commission provides a platform for online dispute resolution (ODR): LINK
Our e-mail address can be found above in the site notice.

We are not willing or obliged to participate in dispute resolution proceedings before a consumer arbitration board.

RETLIG MEDDELELSE

Ansvar for indholdet

Som tjenesteudbydere er vi ansvarlige for eget indhold på disse hjemmesider i henhold til § 7, stk. 1 i den tyske telemiddellov (TMG). I henhold til §§ 8-10 TMG er tjenesteudbydere dog ikke forpligtet til permanent at overvåge indsendte eller lagrede oplysninger eller til at søge efter beviser, der tyder på ulovlige aktiviteter.

De retlige forpligtelser til at fjerne oplysninger eller til at blokere brugen af oplysninger er uanfægtede. I dette tilfælde er ansvar kun muligt på tidspunktet for kendskab til en konkret lovovertrædelse. Ulovligt indhold vil blive fjernet straks, når vi får kendskab til det.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne tredjepartswebsteder. Vi har ingen indflydelse på indholdet af disse websteder, og vi kan derfor ikke garantere for indholdet. Udbydere eller administratorer af linkede websteder er altid ansvarlige for deres eget indhold.

De linkede websteder var blevet kontrolleret for mulige lovovertrædelser på tidspunktet for oprettelsen af linket. Der blev ikke konstateret ulovligt indhold på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. Der kan ikke indføres en permanent overvågning af indholdet af linkede websteder uden rimelige indikationer på, at der er sket en overtrædelse af loven. Ulovlige links vil blive fjernet straks, når vi får kendskab til dem.

Copyright

Indhold og kompilationer, som udbyderne har offentliggjort på disse websteder, er underlagt tysk ophavsret. Reproduktion, redigering, distribution samt enhver form for brug uden for rammerne af ophavsretsloven kræver skriftlig tilladelse fra forfatteren eller ophavsmanden. Downloads og kopier af disse websteder er kun tilladt til privat brug.

Kommerciel brug af vores indhold uden tilladelse fra ophavsmanden er forbudt.

Tredjeparts ophavsretslove respekteres, så længe indholdet på disse websteder ikke stammer fra udbyderen. Bidrag fra tredjeparter på dette websted er angivet som sådan. Hvis du imidlertid bemærker overtrædelser af ophavsretsloven, bedes du informere os herom. Sådant indhold vil straks blive fjernet.