EJENDOMSOVERVÅGNING

En landsdækkende bemanding af ledige ejendomme lønner sig. Her forekommer værdiforringende skader og ødelæggelser ofte. VIDEO GUARD løser dette problem og beskytter tomme ejendomme lige så effektivt som økonomisk. For mindre, lukkede områder kan du også se under vores produkt MINI GUARD.