ENERGI

Energianlæg såsom kraftværker og transformerstationer betragtes som ekstremt truede. At sikre disse systemer med et permanent overvågningssystem som VIDEO GUARD er en effektiv beskyttelsesforanstaltning, som også er obligatorisk for operatører.